Projects

Projects

co-financed by EU

TECHNOLOGIE 4.0

je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem dotačního projektu je podpora technologie a může se uplatnit na pořízení nových výrobních a nevýrobních strojů a technologií, dále software, hardware apod. Projekt je součástí operačního programu Podnikání a inovace pro konkurence schopnost (OPPIK).

Více informací zde

VÝVOJ MODULÁRNÍHO MULTIFUNKČNÍHO DIAGNOSTICKÉHO SYSTÉMU

je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je na základě výzkumu a vývoje realizovat prototyp nového multifunkčního diagnostického systému pro mobilní i stacionární využití. Výstupem
projektu bude funkční vzorek a prototyp.

Více informací zde

AUTONOMNÍ POZEMNÍ VOZIDLO PRO NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ A LOGISTIKU

je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je průmyslový výzkum a experimentální vývoj. Výstupem projektu je představení 2 prototypů autonomního pozemního vozidla pro
nouzové zásobování a logistiku včetně nezbytného příslušenství.

Více informací zde

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Název projektu: Vývoj moderních řídicích systémů leteckých motorů (AECS)
Registrační číslo projektu (MS2014+): CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024513
Číslo a název prior. osy: PO-1 “Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“
Program podpory: APLIKACE – VIII. VÝZVA
Poskytovatel: MPO ČR
Řešitel: UNIS, a.s.
Spoluřešitel: LPP s.r.o., MECHSOFT, s.r.o., VUT v Brně
Plánovaná realizace: 1. 1. 2021 – 31. 5. 2023 (29 M)

Výstupy projektu UNIS, a.s.:
Projekt zaměřen na novou generaci pokročilých, vysoce spolehlivých, modulárních řídicích a diagnostických systémů leteckých pohonů. Cílem a výsledkem projektu je realizace prototypu modulární řídicí jednotky turbovrtulového leteckého motoru, TPR_SIM – prototypu testovacího prostředí simulátoru leteckého motoru a palubních přístrojů určených k verifikaci prototypu/funkčního vzorku řídicího systému leteckých motorů a TPR_HW – prototypu verifikačního prostředí pro verifikaci HW a enviromentální zkoušky prototypu/funkčního vzorku řídicího systému leteckých motorů.

Projekt je realizován za finanční podpory z prostředků evropských strukturálních a investičních fondů a státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky.

Více informací zde